Blogs / video

Interview over adviseren van Machiel Willemsen met Huib Koeleman

Interview met Machiel Willemsen over intern adviseren: hoe doe je dat? Wat voor rol heeft de adviseur interne communicatie? Omgaan met positie verlies en positieversterking.

Video: bouwen aan vertrouwen

In deze lig ik toe hoe interne communicatie de leidinggevende kan steunen in zijn of haar rol in tijden van onzekerheid. Hij baseert zijn aanpak op de visie van Hilary Scarlett, neuropsychologe.

Video: Hoe bereik ik ze nog?, interne communicatie in netwerkorganisaties

"Hoe bereik ik ze nog", interne communicatie in netwerkorganisaties. Een presentatie van Huib Koeleman tijdens het Praktijkcongres interne communicatie

Video verandercommunicatie: de veranderkleuren

Hoe kom je tot een communicatiestrategie bij verandering? In deze video leg ik uit dat er verschillende soorten veranderingen zijn (de veranderkleuren) en dat iedere kleur zijn eigen communicatieaanpak vraagt.

video: 13 tips voor interne communicatie tijdens corona

Het thuiswerken vraagt andere acties op het gebied van interne communicatie. In deze video vertel ik hoe je optimaal kunt luisteren, informeren, dialoog tot stand brengt en ervaringen mogelijk maakt.

De 4 functies van interne communicatie, een video

Welke functies heeft interne communicatie? In deze educatieve video behandelt Huib Koeleman taakinformatie, samenwerken, engagement en beleidscommunicatie.

Video: 7 stappen van een intern communicatieplan

In deze video behandelt Huib Koeleman zeven stappen naar een goed plan voor interne communicatie: van luisteren en het ontwikkelen van een visie op IC tot het ontwikkelen van een communicatiemix.