Video: 7 stappen van een intern communicatieplan

Dit is een handige interne communicatie video. In het boek ‘Interne communicatie, strategieën, methoden en rollen, behandelt Huib Koeleman zeven stappen naar een goed plan voor interne communicatie.  In deze interne communicatie video behandelt Huib Koeleman 7 stappen: van luisteren, en het ontwikkelen van een visie op IC, tot het samenstellen van de communicatiemix.

Goede interne communicatie kan ervoor zorgen dat iedereen het werk kan doen. Dat varieert van kennisdelen met collega’s, thuis voelen in de organisatie, en weten waar de organisatie voor staat en waar het naartoe gaat. In ons onderzoek naar thuiswerken merkten we dat de waardering voor interne communicatie was gestegen. Dat in alle lagen van de organisatie interne communicatie meer aandacht krijgt. Tijd om te werken aan verbetering. In dit boek beschrijf ik zeven stappen naar betere interne communicatie. Deze stappen kun je gebruiken voor een verbetering van de opzet van interne communicatie organisatiebreed.

interne communicatie video verbeteren 7 stappen

Figuur 1: In zeven stappen naar betere interne communicatie

Stap 1: Luisteren naar de interne communicatie wensen

Communiceren begint met luisteren. Bij het verbeteren van de interne communicatie is het belangrijk te beginnen bij de wensen van de gebruikers.

Stap 2: Onderzoek stand van zaken

De organisatie begint niet bij nul. Goed om een inventarisatie te maken van de bestaande communicatievormen met een communicatie-scan.

Stap 3: Formuleren van een visie op interne communicatie

Om tot een structurele aanpak van interne communicatie te komen is het belangrijk om in de organisatie expliciet te maken wat de visie is op interne communicatie.

Stap 4: opstellen communicatie-mix

De interne communicatie-mix biedt mogelijkheden om informatie uit te wisselen over beleid en over het werk: van luisteren en informeren tot dialoog en ondervinden.

Stap 5: De kernboodschap en beelden

Als er sprake is van luisteren, dialoog en ervaren gaat het om het bieden van kaders waarbinnen communicatie plaats kan vinden. Bij het informeren van anderen is het ook belangrijk na te denken over de inhoud: in woord en beeld. In deze stap komt de kernboodschap en het belang van visuals aan de orde.

Stap 6: Implementatie

Het is nu duidelijk wat de nieuwe visie op interne communicatie is en hoe de nieuwe interne communicatiemix eruitziet. Hiervoor zullen veranderingen doorgevoerd moeten worden om de gewenste situatie te bereiken. Om dit te realiseren, wordt een implementatieplan opgesteld. Hierbij is aandacht op het invoeren van de nieuwe communicatiemix. Ook de rolverdeling komt aan bod.

Stap 7: Monitoring

Als de bovenstaande zes stappen genomen zijn is het goed om de vinger aan de pols te houden. De cirkel is rond. Je kunt diverse onderzoeksinstrumenten gebruiken om te kijken of de resultaten zijn behaald.

lees meer in het boek Interne Communicatie, Boom 2018

Recent Projects