Over apen die met stenen gooien en Oscar winnaars die langer leven. In deze video legt Huib Koeleman van Orange Otters uit hoe interne communicatie de leidinggevende kan steunen in zijn of haar rol in tijden van onzekerheid. Hij baseert zijn aanpak op de visie van Hilary Scarlett, neuropsychologe.

Hilary Scarlett (2016) gaat in op de vlucht- en beloningsreflex. In het verlengde van de SCARF-aanpak van David Rock e.a. (2008) hanteert zij zes opties om te voorkomen dat mensen in de stressreactie schieten.

Doel (purpose)

De eerste optie om te voorkomen dat mensen in de stress raken, is het hebben van een doel, een gezamenlijke stip op de horizon waarnaartoe wordt gewerkt. Als dat ultieme doel ver weg ligt, raadt Scarlett aan het op te delen in subdoelen die op kortere termijn te bereiken zijn.

Zelfvertrouwen/status

Zelfvertrouwen is belangrijk. Iedereen houdt bewust en onbewust de plaats in de pikorde in de gaten. Als je het gevoel hebt dat je status of positie wordt bedreigd, loop je het risico dat je onzinnige zaken gaat verdedigen om maar te voorkomen dat je in status daalt. Kortom, dreigend verlies aan status zal leiden tot mijdgedrag. Het krijgen van complimenten werkt juist positief. Als het zelfvertrouwen van medewerkers in hun werk wordt ondersteund, zullen zij minder snel gestrest reageren.

Zekerheid

Zoals eerder aangegeven, vinden onze hersenen het fijn als er sprake is van een vast patroon. Zodra iets afwijkt van dat patroon, is er veel extra hersenactiviteit nodig om alles goed te laten verlopen. De aandacht wordt dan afgeleid van het eigenlijke doel en alle energie gaat zitten in het voorkomen van fouten. Het is dus zeer fijn als een gevoel van zekerheid wordt gecreëerd, zelfs in tijden van verandering.

Autonomie

Autonomie is de mate waarin je het gevoel hebt meester te zijn van je eigen (werk)situatie, dat je je eigen beslissingen mag en kunt nemen. Zeker in tijden van spanning is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf meester zijn van de situatie.

Relatie

Dit gaat over het gevoel wel of niet bij de groep te horen. Ken je de anderen waar je in je werk mee te maken hebt en krijgt? Voel je de ruimte om ervaringen te delen met anderen?

Eerlijkheid

Eerlijkheid gaat over het gevoel hebben dat zaken rechtvaardig worden verdeeld, dat iedereen gelijk wordt beoordeeld, dat alle afdelingen evenveel moeten bezuinigen en dat gedrag consistent is met de waarden en verhalen rond de waarden.

Lees ook deze blog.

Recent Projects