Boek verandercommunicatie

“Een zeer bruikbaar boek voor iedereen die met
het onderwerp verandercommunicatie te maken heeft”

J. Spelbos op managementboek.nl

Interne communicatie bij verandering

Succesfactor

Interne communicatie is dé succesfactor voor het slagen van veranderingstrajecten. De vraag naar het beste recept voor communicatie rond veranderingen is echter niet zomaar te beantwoorden. Iets wat succesvol is in de ene verandering zorgt in de andere verandering slechts voor verstoring. In dit boek verandercommunicatie behandel ik stap voor stap de rol van communicatie: wat moet je in welke fase voorbereiden? Waarover moet je al communiceren en wanneer kan je collega’s betrekken.

Praktisch overzicht

Daarbij geeft het een praktisch overzicht van alle communicatievormen variërend van face-to-face bijeenkomsten tot nieuwe communicatievormen, zoals blogs, yammer en webinars. Een speciale rol is ingeruimd voor visuele vormen van communicatie, zoals infographics, die in de huidige beeldcultuur steeds meer aandacht vragen.

7 veranderkleuren

In dit boek verandercommunicatie komen verder zeven verschillende visies op veranderen aan de orde. Het combineert hierbij kennis uit veranderkunde en het communicatie- en HR vak. Voor iedere visie gelden andere wetten voor interne communicatie.

Boek verandercommunicatie herzien

Deze 3e druk is een geheel herziene versie van het succesvolle boek uit 2002. In deze versie zijn nieuwe ervaringen en ideeën verwerkt waardoor het past bij veranderingen van nu. Zo zijn twee nieuwe strategieën toegevoegd: de paarse machtsstrategie, zinvol bij crisissituaties en de oranje interactie strategie, waarbij medewerkers zoveel mogelijk worden betrokken.

boek verandercommunicatie cover

De voordelen van dit boek verandercommunicatie op een rij

Al meer den 10 jaar hét basisboek voor verandercommunicatie

7 visies op verandering; kies de versie die past bij jouw verandering

gebaseerd op erkende veranderaanpakken van De Caluwé & Vermaak, Boonstra, Van Ruler en Factor C

48 verschillende interventiemogelijkheden, op verandervisie gesorteerd

6 fasen van het proces in detail beschreven

Handige tips en voorbeelden uit de praktijk

Doelgroep: communicatie- en verandermanagers

Veel verandermanagers realiseren zich steeds meer dat communicatie een integraal onderdeel hoort te zijn van het veranderplan. Voor hen wordt het begrip communicatie beschreven en wordt aangegeven welke rol communicatie in de verschillende fasen van het veranderproces kan spelen.

Video: de veranderkleuren

Indeling

Omgaan met verandering

In de eerste twee hoofdstukken worden de basiselementen voor verandering uitgelegd. In hoofdstuk 1 staat het accepteren, beïnvloeden en leren centraal. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op verschillende aangrijpingspunten en invloedsfactoren voor verandering. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider stilgestaan bij de rol van interne communicatie.

Vormen van verandering

De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen de kern van het boek verandercommunicatie. Hoofdstuk 4 beschrijft de fasen in een verandering met de bijbehorende rol van communicatie. In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij een bijzondere vorm van verandering: de aankondiging van een reorganisatie. Hoofdstuk 6 geeft de vertaling naar vijf verschillende veranderparadigma’s: de kleuren geel, blauw, rood, groen en wit, aangevuld met de nieuwe kleuren paars en oranje.

Interventies en communicatiemiddelen

De fans van middelen en interventies vinden een overzicht in hoofdstuk 7. Het boek wordt afgesloten met een beschrijving van de verschillende communicatierollen in hoofdstuk 8.

Andere boeken

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan ook terecht bij andere boeken van Huib Koeleman, zoals “Interne communicatie als managementinstrument”.

3-daagse cursus

Meer weten? Schrijf je dan hier in voor de 3-daagse cursus ‘interne communicatie bij veranderen’.

visuals: BeautifulMinds

Ben je enthousiast geworden? Reserveer het boek via Managementboek.com. Je hebt het boek Interne communicatie bij verandering dan zo snel mogelijk in huis!