Boek interne communicatie

“Koeleman heeft met zijn boek interne communicatie een uiterste breed werk afgeleverd waarin hij de stand van het vak interne communicatie schetst. Soms is dat strategisch van aard andere keren weer uiterst praktisch” 

– Jasper Mulder, Adformatie

Interne communicatie als succesfactor

Interne communicatie is een van de succesfactoren om een organisatie goed te laten functioneren, zeker in tijden van hybride werken. Het draagt bij aan een prettige werkcultuur, waar medewerkers zich betrokken voelen, resultaten halen en kennis delen.

Actuele visie op het vak

In dit vervolg op het boek Interne communicatie als managementinstrument geef ik handreikingen om de interne communicatie in de organisatie te verbeteren: op medewerker-, team- en organisatieniveau.

Het boek behandelt actuele thema’s, zoals:
-het belang van engagement;
– het verhaal van de organisatie;
– kernwaarden
– internal branding;
– de reis van de medewerker
– de inclusieve organisatie.

Daarbij kijk ik over de grenzen van het vak: ook bevindingen uit de HR-, organisatiekunde en neuropsychologie komen aan bod.

Het Interne Communicatie Canvas

Aan de hand van een canvas krijgt de lezer uitgelegd hoe de organisatie een passende visie op interne communicatie kan ontwikkelen. Vervolgens worden communicatievormen besproken die het beste bij deze visie aansluiten; persoonlijk en digitaal.

Bij de 7e druk: Het boek Interne communicatie is
opnieuw een stevige handleiding
om te komen tot een serieuze aanpak
van interne communicatie.

– Nico Jong

De vier functies van interne communicatie

Volledig vernieuwd

In vijf jaar tijd is er veel veranderd in organisaties. Met de komst van hybride werken vraagt de inrichting van interne communicatie extra aandacht.

De 8e druk van het boek ‘Interne communicatie’ geeft handreikingen om de interne communicatie in de organisatie te verbeteren op medewerker-, team- en organisatieniveau. In dit boek werk je, stap voor stap, aan het verhogen van engagement door betere communicatie.

Doel van het boek

Met dit boek wil ik een overzicht geven van de verschillende facetten van het geweldige vakgebied interne communicatie. Ik denk dat het vakgebied interne communicatie heel interessant is omdat je dicht op de motivatie en drijfveren van mensen zit. Geluk in het werk is een populair thema. Dat geluk bereik je niet zonder interne communicatie. En de vele vakgebieden die het raakt, maakt het nog interessanter.

Doelgroep

Ik hoop met dit boek communicatiemanagers een handreiking te bieden bij het opstellen van intern communicatiebeleid en het verbeteren van de communicatiemix.

‘Interne communicatie’ is ook geschreven voor hbo- en wo-studenten die dieper op het onderwerp ‘communicatie in organisaties’ willen ingaan. 

Indeling boek interne communicatie

Individu, team en organisatie

In de hoofdstukken 2 t/m 5 behandel ik de verschillende niveaus waarop we communiceren: als individu, als team en als organisatie. Ik schets van al die niveaus ontwikkelingen. Daarbij sta ik regelmatig stil bij de wijze waarop onze hersenen werken; het reptielenbrein en het mensenbrein hebben beide veel invloed op ons communicatiegedrag.

Een en ander bouwt zich op naar hoofdstuk 5, waarin de functies van interne communicatie centraal staan.

Doelen interne communicatie

In de hoofdstukken 6 t/m 11 beschrijf ik de doelen die we met interne communicatie kunnen realiseren. Engagement is daarbij een heel belangrijke factor, maar ook internal branding, de employee journey, inclusie en veranderingsprocessen komen langs.

Het IC canvas

De hoofdstukken 12 t/m 21 vormen de bouwstenen om tot een nieuwe visie en mix te komen voor interne communicatie. Per onderdeel van het canvas beschrijf ik wat een adviseur kan doen om snel resultaten te bereiken. Hierbij ga ik uit van een kernteam IC, waarbij veelvuldig anderen worden betrokken. Interne communicatie verbeter je niet vanuit een ivoren toren.

boek-interne-communicatie-visie

Verandercommunicatie

In hoofdstuk 22 en 23 staat de interne communicatie bij veranderprocessen centraal. Naast de kleurenleer wordt ook een stappenplan besproken.

Rollen interne communicatie

In de hoofdstukken 24, 25 en 26 ga ik dieper in op de belangrijkste spelers: de leidinggevende en de afdeling interne communicatie. Welke rollen hebben zij en wat betekent dat? Hier beschrijf ik ook een digitale speler: het intranet.

Aan het eind van elk hoofdstuk heb ik de kernpunten van elk hoofdstuk opgenomen.

Op de bijbehorende website vind je extra tips, achtergrondinformatie en opdrachten.

Ben je enthousiast geworden? Reserveer het boek dan via Managementboek.com. Je hebt het boek Interne Communicatie dan zo snel mogelijk in huis!