Boek interne communicatie

“Koeleman heeft met zijn boek interne communicatie een uiterste breed werk afgeleverd waarin hij de stand van het vak interne communicatie schetst. Soms is dat strategisch van aard andere keren weer uiterst praktisch” 

– Jasper Mulder, Adformatie

Interne communicatie als succesfactor

Interne communicatie is een van de succesfactoren om een organisatie goed te laten functioneren, zeker in tijden van agile en thuiswerken. Het draagt bij aan een prettige werkcultuur, waar medewerkers zich betrokken voelen, resultaten halen en kennis delen.

Actuele visie op het vak

In dit vervolg op het boek Interne communicatie als managementinstrument geef ik handreikingen om de interne communicatie in de organisatie te verbeteren: op medewerker-, team- en organisatieniveau.

Het boek behandelt actuele thema’s, zoals:
-het belang van engagement;
-internal branding;
-verandercommunicatie;
-de inclusieve organisatie.

Daarbij kijk ik over de grenzen van het vak: ook bevindingen uit de HR-, organisatiekunde en neuropsychologie komen aan bod.

Stapsgewijze aanpak

7-stappen-naar-strategische-interne-communicatie

Stapsgewijs krijgt de lezer uitgelegd hoe de organisatie een passende visie op interne communicatie kan ontwikkelen. Vervolgens worden communicatievormen besproken die het beste bij deze visie aansluiten; persoonlijk en digitaal.

Het boek Interne communicatie is
opnieuw een stevige handleiding
om te komen tot een serieuze aanpak
van interne communicatie.

– Nico Jong

Volledig vernieuwd

boek cover interne communicatie

Wat eerst een herziening zou worden van het eerste boek Interne communicatie als managementinstrument (1992, 2004, 2012) is het een heel nieuw boek geworden. Naast nieuwe inzichten zijn ook delen uit mijn boek Social media voor interne communicatie (2011) verwerkt.

Doel van het boek

Met dit boek wil ik een overzicht geven van de verschillende facetten van het geweldige vakgebied interne communicatie. Ik denk dat het vakgebied interne communicatie heel interessant is omdat je dicht op de motivatie en drijfveren van mensen zit. Geluk in het werk is een populair thema. Dat geluk bereik je niet zonder interne communicatie. En de vele vakgebieden die het raakt, maakt het nog interessanter.

Doelgroep

Ik hoop met dit boek communicatiemanagers een handreiking te bieden bij het opstellen van intern communicatiebeleid en het verbeteren van de communicatiemix.

‘Interne communicatie’ is ook geschreven voor hbo- en wo-studenten die dieper op het onderwerp ‘communicatie in organisaties’ willen ingaan. 

Indeling boek interne communicatie

Individu, team en organisatie

In de hoofdstukken 2 t/m 4 behandel ik de verschillende niveaus waarop we communiceren: als individu, als team en als organisatie. Ik schets van al die niveaus ontwikkelingen. Daarbij sta ik regelmatig stil bij de wijze waarop onze hersenen werken; het reptielenbrein en het mensenbrein hebben beide veel invloed op ons communicatiegedrag.

Doelen interne communicatie

In de hoofdstukken 5 t/m 10 beschrijf ik de doelen die we met interne communicatie kunnen realiseren. Engagement is daarbij een heel belangrijke factor, maar ook internal branding, de employee journey, inclusie en veranderingsprocessen komen langs. Een en ander bouwt zich op naar hoofdstuk 10, waarin de functies van interne communicatie centraal staan.

Visie op interne communicatie

De hoofdstukken 11 t/m 17 vormen de bouwstenen om tot een nieuwe visie en mix te komen voor interne communicatie. Per fase beschrijf ik wat een adviseur kan doen om snel resultaten te bereiken. Hierbij ga ik uit van een kernteam IC, waarbij veelvuldig anderen worden betrokken. Interne communicatie verbeter je niet vanuit een ivoren toren.

boek-interne-communicatie-visie

Spelers interne communicatie

In de hoofdstukken 18 en 19 ga ik dieper in op de belangrijkste spelers: de leidinggevende en de afdeling interne communicatie. Welke rollen hebben zij en wat betekent dat? De laatste drie hoofdstukken zijn een soort bijlagen: de ingrediënten voor de communicatiemix. Het is een overzicht van mogelijkheden. Het is niet compleet, maar vormt een goede start.

Aan het eind van elk hoofdstuk heb ik de kernpunten van elk hoofdstuk opgenomen.

Op internecommunicatie-koeleman.nl vind je extra tips, achtergrondinformatie en opdrachten.

Schema boek interne communicatie

indeling-boek-interne-communicatie-huib-koeleman

Ben je enthousiast geworden? Reserveer het boek dan via Managementboek.com. Je hebt het boek Interne Communicatie dan zo snel mogelijk in huis!