Video: Hoe bereik ik ze nog?, interne communicatie in netwerkorganisaties

Video communicatie netwerkorganisaties

“Hoe bereik ik ze nog”, Een TED-talk achtige presentatie. Huib Koeleman tijdens het praktijkcongres Interne Communicatie van Corner-Stone september 2020 in ’t Spant te Bussum. Met als thema communicatie in netwerkorganisaties.

De omgeving van organisaties is continu in beweging en daarmee is de druk op flexibiliteit toegenomen. Voor de veranderende omgeving wordt vaak de afkorting VUGA gebruikt, die staat voor Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous. Konden organisaties vroeger met grote zekerheid langetermijnprognoses ontwikkelen en daar hun strategie op afstemmen, nu is dat bijna onmogelijk. De omgeving kan snel veranderen (volatile) en nieuwe spelers kunnen op de markt komen.Daarmee is het voortbestaan van bekende organisaties onzekerder geworden (uncertain). Dat betekent dat organisaties veel beter moeten signaleren wat er in hun omgeving gebeurt. Wat zijn mogelijk nieuwe concurrenten en hoe veranderen de verwachtingen van klanten en burgers? Hoe kunnen organisatie daar snel op inspelen?

Anders organiseren

Met de ontwikkeling naar een wendbare, flexibele organisatie verandert ook de informatiestructuur. De lijnen zijn niet meer zo duidelijk als vroeger. Het hiërarchische harkje heeft afgedaan. Huib behandelt in zijn lezing communicatie netwerkorganisaties en andere vormen van informele netwerken en multidisciplinaire en zelfsturende teams. Vond werk vroeger van negen tot vijf plaats op een vaste werkplek, nu is het mogelijk om thuis of vanaf een andere locatie te werken. We werken ’s avonds en zelfs ’s nachts als dat zo uitkomt. Niet alleen de fysieke plek is plaats van handeling, ook de virtuele digitale omgeving biedt steeds meer de mogelijkheid om (delen van) ons werk uit te voeren. Vanuit al die verschillende ruimten kunnen we gebruikmaken van databases en informatie uitwisselen met collega’s en vakgenoten. In deze lezing vat Huib het samen in twee dimensies: de mate van zelfsturing en de mate waarin men op dezelfde werkplek zit.

Hiermee is ook de rol van de afdeling communicatie veranderd. Hoe houd je zicht over welke informatie de medewerkers nog wel krijgen en welke niet, welke informatie ze delen en welke niet. Verkokering van informatie ligt op de loer. Hoe maak je als communicatieadviseur de omschakeling van producent naar facilitator van netwerken?

Met dank aan Corner-stone voor het beschikbaar stellen van het videomateriaal.

 

Recent Projects