Welke functies heeft interne communicatie? In deze educatieve video behandelt Huib Koeleman taakinformatie, samenwerken, engagement en verandercommunicatie.

De functies van interne communicatie

Efficiënte en effectieve interne communicatie is om vier redenen belangrijk:

  • Ten eerste is communicatie nodig, zowel van de mensen aan de top als op de werkvloer, om het werk te kunnen uitvoeren. Interne communicatie speelt een rol in het faciliteren van werkprocessen. En in het ontsluiten van de bij de organisatie aanwezige kennis.
  • Bijna niemand werkt alleen. Ook als men thuis werkt heeft men collega’s nodig. Interne communicatie helpt dat iedereen goed kan samenwerken.
  • Ten derde blijkt dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij hun werk en bij de organisatie als de interne communicatie over het werk en over het beleid goed is geregeld. Persoonlijke communicatie met collega’s en leidinggevenden is daarbij een grote succesfactor. Het is nodig om medewerkers op alle niveaus te betrekken bij het beleid en de beleidsontwikkeling. Dat geldt voor organisaties met zelfsturende teams, maar ook voor meer hiërarchische organisaties. Hoe meer men het beleid samen ontwikkelt, hoe groter de kans dat mensen er ook echt voor gaan.
  • Ten slotte is interne communicatie een onmisbaar hulpmiddel voor succesvolle verandering.

We werken anders, dat vraagt nieuwe interne communicatie

Met de komst van sociale media, nieuwe consumenten en nieuwe verwachtingen van medewerkers is er behoefte aan organisaties die anders werken. Die behoefte is nog sterker geworden nu veel mensen in de coronacrisis noodgedwongen thuis werkten.  Niet alleen richting klant en burger maar ook richting de eigen medewerkers. Organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot netwerkorganisaties, met nieuwe werk- en communicatievormen. Het werken wordt dynamischer, onder meer doordat we tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen functioneren.

Vond werk vroeger van negen tot vijf plaats op een vaste werkplek, nu is het mogelijk om thuis of vanaf een andere locatie te werken. We werken ’s avonds en zelfs ’s nachts als dat zo uitkomt. Niet alleen de fysieke plek is plaats van handeling, ook de virtuele digitale omgeving biedt steeds meer de mogelijkheid om (delen van) ons werk uit te voeren. Vanuit al die verschillende ruimten kunnen we gebruikmaken van databases en informatie uitwisselen met collega’s en vakgenoten.

De eisen die werknemers aan werk stellen, zijn ook aan het veranderen. Was het vroeger nog gebruikelijk om een leven lang voor dezelfde baas te werken, nu is eens per vijf jaar wisselen van werkgever geen uitzondering meer. Bevalt het werk of de werkomgeving niet (meer), dan vertrekt de werknemer. Daarom stelt de werknemer eisen aan het werk en aan het eigen functioneren in het werk.

 

Lees meer in het boek ‘Interne communicatie’ van Huib Koeleman, Boom 2018

Recent Projects